Zu verkaufen


Honda Monkey Z50
Honda Monkey Z50J – Mokick
Honda Dax ST70
Honda Dax ST70 – Leichtkraftrad mit 120 ccm
Honda Dax ST50
Honda Dax ST50G – Leichtkraftrad mit 123 ccmVergaser-Service

Vergaser Honda Dax ST50
Original Vergaser Honda Dax ST50