Noch in der Manufaktur – aktuelle Projekte


Honda Monkey Z50
Honda Monkey Z50J2 – Mokick
Honda Dax ST50
Honda Dax ST50G – Mokick
Honda Monkey Z50
Honda Monkey Z50J – Mokick
Honda Dax ST70
Honda Dax ST70 – Leichtkraftrad mit 70 ccm